Brukerveiledning

Lag en adminbruker

Den første brukeren som blir registrert blir en Aminbruker. Denne brukeren vil kunne gi de ansatte tilganger til løsningen, og ha full oversikt over de eventuelle ansattes progresjon og kursbevis.

1. Velg knappen Lag bruker.
2. Har du en kampanjekode, legg inn denne.



Etter innlogging

Når du logger deg inn etter registrering vil du se at du får en ny menylinje. Under Din kompetanse vil du finne dine egne påstartede kurs og kursbevis. Under Din bedrift vil du kunne gi tilgang, og ha oversikt over dine ansatte.


Legg til ansatte

Velg knappen Min bedrift i menyfeltet. Her vil du få opp oversikt over din bedrift.

Når du skal legge til ansatte trykker du på +Legg til bruker. Her legger du inn den ansattes informasjon og avslutter med å trykke på knappen Lag bruker. Repeter handlingen til du har lagt inn alle ansatte.



Oversikt over ansatte

Etter hvert som du legger til ansatte vil du få oversikt over alle ansatte. Her vil du kunne følge med på hvilke kurs den ansatte har påstartet og har bestått.



Sletting/ endring av ansatte

Det er 12 mnd bindingstid per ansatt som registreres, og gjelder fra den datoen den ansatte ble innmeldt. Man kan ikke slette eller endre navnet på den ansatte før bindingstiden er ferdig. Har det oppstått en feil under registering i navnet eller fødselsdatoen, ta kontakt med support så kan vi hjelpe deg.