Kurs i internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften stiller krav til at arbeidsgiver sørger for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonene de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Med dette kurset vil du få en oversikt over alle krav, og hvordan disse skal oppfylles. Som leder eller ansatt vil du med dette kurset få en innføring i hvilke krav til opplæring som kreves for å jobbe på en byggeplass.

Start kurset

Alle kurs

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bed...

Krav til arbeidsutstyr

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

HMS for ledere

Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplær...

HMS for ansatte

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakte...

Ergonomi

Muskel- og skjelettplager står for over halvparten av sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen. Dette videokurset gir deg kompetanse på hvordan du kan...

Brukerkurs stillas

Alle som jobber med eller på et stillas, eller utfører arbeid i høyden, skal ha fått nødvendig opplæring i sikkerhet, kontroll og bruk av den aktuelle...

Stillas 2-9 meter

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidsta...

11a - Vinkelsliper

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11b - Boltepistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11c - Spikerpistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11d - Borhammer

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11e - Sager

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

ByggeTV

Norsk standard

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på hva norsk standard er, og hvorfor standarder er viktig i vårt arbeid.

Byggebransjen

I denne sendingen fra ByggeTV forteller vi litt om byggebransjen og hvem som blir håndverkere.

Norges lover

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi litt på Norges lover og hvordan den historisk har utviklet seg igjennom årene.

Teknisk forskrift

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på Teknisk forskrifts bakgrunn og historie.