Lanseres 4. oktober
HMS-kort
Les mer

I dette kurset går vi igjennom kravet til HMS-kort, og hvordan du enkelt kan bestille dette selv. Det er mange bedrifter som i dag leverer tjenester på bestilling av HMS-kort. Dette er noe du enkelt kan gjøre selv på noen minutter, og spare deg for mye penger. I kurset blir du veiledet steg for steg.

Lanseres 26. oktober
Bruk av stige
Les mer

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av det utstyret de bruker. For at arbeidsgiver skal kunne sette en arbeidstaker til selvstendig arbeid med stiger og gardintrapper, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har fått opplæring. Med dette kurset får du den teoretiske opplæringen som kreves.

Lanseres 23. november
Krav til stoffkartotek
Les mer

Alle bedrifter har krav om å ha et stoffkartotek. Et stoffkartotek skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten. I dette kurset går vi igjennom hvilke krav som stilles, hva et stoffkartotek skal inneholde og hvordan du lager det.

Lanseres 14. desember
Verneombud
Les mer

Alle virksomheter skal som hovedregel ha minst ett verneombud. Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte (1–9 ansatte), kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning enn verneombud. Dette kurset er ment for bedrifter som partene har avtalt kortere opplæringstid en 40 timer. Du vil få en grundig innføring i krav og regler for alle typer bedrifter i byggebransjen. Kurset tilfredsstiller myndighetens krav til opplæring av verneombud.

Lanseres 10. januar
TEK 17 - Våtrom
Les mer

Alle våtrom som bygges skal som minimum oppfylle minimumskravene i Teknisk forskrift. I dette kurset tar vi deg igjennom alle krav og hvordan disse skal tolkes. Etter dette kurset har du fått en grundig innføring i hvordan et våtrom skal bygges.

Alle kurs

Diisocyanater

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant anne...

Personløfterkurs A-B-C

Eksamen for deltagerer som har deltatt på nettkurs på Teams.

Internkontroll- forskriften

Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bed...

Krav til arbeidsutstyr

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

HMS for ledere

Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplær...

HMS for ansatte

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakte...

Ergonomi

Muskel- og skjelettplager står for over halvparten av sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen. Dette videokurset gir deg kompetanse på hvordan du kan...

Brukerkurs stillas

Alle som jobber med eller på et stillas, eller utfører arbeid i høyden, skal ha fått nødvendig opplæring i sikkerhet, kontroll og bruk av den aktuelle...

Stillas 2-9 meter

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidsta...

11a - Vinkelsliper

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11b - Boltepistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11c - Spikerpistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11d - Borhammer

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11e - Sager

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

ByggeTV

Norsk standard

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på hva norsk standard er, og hvorfor standarder er viktig i vårt arbeid.

Byggebransjen

I denne sendingen fra ByggeTV forteller vi litt om byggebransjen og hvem som blir håndverkere.

Norges lover

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi litt på Norges lover og hvordan den historisk har utviklet seg igjennom årene.

Teknisk forskrift

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på Teknisk forskrifts bakgrunn og historie.