Kurs i diisocyanater Nyhet


Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant annet som isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Noen eksempler er byggskum og lim.

Start kurset

Alle kurs

Sikker bruk av stiger

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av det utstyret de bruker. For at arbeidsgiver skal kunne sette en...

HMS-kort

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge, skal ha et gyldig HMS-kort. Det gjelder også de som bidrar med støttetjenes...

Verneombud

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor verneombudsarbeidet og vil etter endt kurs ha tilstrekkelig kunnskap...

Personløfterkurs A-B-C

Eksamen for deltagerer som har deltatt på nettkurs på Teams.

Diisocyanater

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant anne...

Internkontroll- forskriften

Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bed...

Krav til arbeidsutstyr

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

HMS for ledere

Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplær...

HMS for ansatte

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakte...

Ergonomi

Muskel- og skjelettplager står for over halvparten av sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen. Dette videokurset gir deg kompetanse på hvordan du kan...

Brukerkurs stillas

Alle som jobber med eller på et stillas, eller utfører arbeid i høyden, skal ha fått nødvendig opplæring i sikkerhet, kontroll og bruk av den aktuelle...

Stillas 2-9 meter

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidsta...

11a - Vinkelsliper

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11b - Boltepistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11c - Spikerpistol

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11d - Borhammer

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

11e - Sager

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbei...

ByggeTV

Norsk standard

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på hva norsk standard er, og hvorfor standarder er viktig i vårt arbeid.

Byggebransjen

I denne sendingen fra ByggeTV forteller vi litt om byggebransjen og hvem som blir håndverkere.

Norges lover

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi litt på Norges lover og hvordan den historisk har utviklet seg igjennom årene.

Teknisk forskrift

I denne sendingen fra ByggeTV ser vi på Teknisk forskrifts bakgrunn og historie.