VIDEOPLATTFORM

De fleste av oss har et daglig forhold til ulike streametjenester der vi betaler en fast månedlig sum, og får fri tilgang til alt tjenesten har å by på. Det er nettopp dette vi nå ha ført videre med Byggakademiet. Du får tilgang til alle våre kurs med et månedlig abonnement.

Det å sende sine ansatte på en mengde kurs blir fort dyrt. Ikke bare betaler man for kursavgiften, men kanskje også betale for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste. Dette utgjør store summer til slutt og er vel en av hovedgrunnene til at kurs ikke blir prioritert, selv om det er et krav. Vi gjør det nå mulig at du kan markedsføre deg som en kompetansebedrift. Vi vil jevnlig legge ut nye kurs, slik at bedriften kan holde seg oppdatert på mange ulike temaer ved behov.

Registrering

Under registreringen velger du det antallet ansatte du ønsker å gi tilgang til. Du velger så om du skal ha månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig faktura, slik at du kan fordele kostnaden slik du ønsker. Alle abonnementer har 12 måneders binding, og løper kontinuerlig til oppsigelse foreligger.

Tilganger

Etter innlogging registrer du dine ansatte. Den første brukeren er alltid den personen som registrerte bedriften under registreringen. De neste registreres med navn, epost og fødselsdato. Det er viktig at hver epost er unik, da dette er brukernavnet til den ansatte, og to brukere kan derfor ikke ha samme brukernavn.

Ansatte

Etter at de ansatte er registrert mottar de en epost på den registrerte eposten. Her får de en link til innlogging og til å lage sitt eget passord. De kan nå starte med å ta sine kurs.

Administrator

Som administrator har du full tilgang til å følge dine ansattes kompetansenivå. Etterhvert som de mottar kursbevis har du som administrator full oversikt. Under "Din bedrift" kan du følge med på påstartede og ferdige kurs, slik at du til en hver tid har oversikt. Du kan også laste ned kursbevisene ved behov.?

Videokurs

Hvert kurs består av flere videoer. Videoene er maks 3 min lange, slik at brukeren ikke mister konsentrasjonen. Du kan bruke så lang tid du vil per kurs, men hver video MÅ ses fullt ut. Når alle videoene i et kurs er sett vil du få mulighet til å avlegge eksamen. Når denne er bestått får du tilgang på ditt kursbevis. Under hver video vil du kunne se linker og dokumenter som er aktuelle. Disse kan åpnes eller lastes ned ved behov.

Eksamen

Når du har sett alle videoene i et kurs kan du avlegge eksamen. Antall spørsmål varierer med type kurs, og er fra 10 til 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativ, og du må ha minimum 80% riktig for å bestå. Når du starter en eksamen kan du ikke logge deg ut eller avslutte nettleseren underveis, men du kan bruke så lan g tid du vil for å avgi svar. Hvis du logger ut eller avslutter på annet vis før du er ferdig, må eksamen startes på nytt.

Kursbevis

Etter bestått eksamen kan kursbeviset sees eller lastes ned under “Din kompetanse”.

Pågående Kurs

For åstyrke din kompetanse enda mer, så fortsett gjerne dine påbegybte kurs:

Påbegynt
11e - Sager
Påbegynt
11e - Sager

Mine Kursbevis

Bestått 01.04.2021
11a - Vinkelsliper
Last ned bevis

Last opp Kursbevis

Egne kursbevis

Har du andre kursbevis kan du laste disse opp under "Din kompetanse". Du vil da ha alle dine kursbevis lagret på et sted. Administrator vil også ha mulighet til å laste opp de ansattes kursbevis under "Din bedrift - brukere"