VÅRE KURS

Vi utvikler vår kursportal kontinuerlig, og legger ut nye kurs etterhvert som de blir ferdig. Noen kurs er små og andre er omfattende, noen kurs er for ansatte, andre er for administrasjonen. Vi lager kurs etter brukernes behov og ønsker.

I startfasen har vi prioritert kurs som inngår under dokumentert opplæring i Internkontrollforskriften. Det betyr opplæring som det er et krav om at alle ansatte skal ha gjennomgått.

I vår portal får du nå følgende kurs:

HMS for ledere

Grunnleggende kurs i HMS-arbeid for ledere og arbeidsgivere. I dag er alle pålagt å ha opplæring innen HMS. Du som arbeidsgiver eller leder er igjen ansvarlig for å lære opp dine ansatte innen HMS-arbeid på arbeidsplassen. Dette kurset oppfyller kravene til opplæring gitt i Arbeidsmiljøloven.

HMS for ansatte

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Du vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS og hvordan du som ansatt kan være en del av et målrettet og systematisk arbeid for å få til god helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Stillaskurs 2-9 meter

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstakere får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har både teoretisk og praktisk opplæring for bygging av stillas.

Krav til opplæring for bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette kurset gir deg en oversikt over hva som kreves.

Arbeidsutstyr - Vinkelsliper

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av vinkelslipere. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Arbeidsutstyr - Boltepistol

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av boltepistol. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Arbeidsutstyr - Spikerpistol

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av spikerpistol. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Arbeidsutstyr - Borrhammer

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av borhammere. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Arbeidsutstyr - Sager

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av forskjellige sager. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Vi holder nå på å produsere følgende kurs:

Stillas brukerkurs

Personløfterkurs

Stige og arbeid i høyder under 2m

Arbeidsvarsling kurs 1

Innføring i TEK 17

Innføring i Håndverkstjenesteloven

Har du ønsker eller har behov for andre kurs som burde prioriteres ta kontakt på: post@byak.no